Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát vận hành/tuân thủ:
  • Lên kế hoạch, triển khai kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách Công ty của các Phòng ban (Sale, Trade Marketing, HR, Product Planning, IT,….). Cảnh báo các kẽ hở trong quy trình, nghiệp vụ và phối hợp với Phòng ban, Bộ phận đề xuất phương hướng khắc phục, hoàn thiện.
  • Lập kế hoạch về công tác thanh, kiểm tra cho toàn công ty.
  • Kiểm tra hoạt động của các bộ phận đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật
  • Thống nhất các rủi ro phát hiện và giải pháp khắc phục với các Phòng ban, Bộ phận được kiểm tra, người được kiểm tra. Lập biên bản kiểm tra, biên bản sự việc làm bằng chứng cho công tác kiểm tra (trừ trường hợp gọi điện kiểm tra)
 • Kiểm soát tài chính và kiểm toán:
  • Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và ngân quỹ theo định kỳ của công ty.
  • Kiểm tra các hoạt động tài chính, chi phí, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Kiểm tra báo cáo tài chính tuân thủ tiêu chuẩn IFRS và Việt Nam, các báo cáo quản trị cho Ban lãnh đạo
  • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng
 • Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán độc lập tại các Tập đoàn lớn hoặc các Công ty kiểm toán độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các công ty điện tử, điện lạnh.
 • Có chứng chỉ Kiểm toán viên
 • Hiểu biết sâu các chuẩn mực kiểm toán và kế toán, các quy phạm pháp luật; có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ
 • Khả năng tiếng Anh tốt
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc
 • Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình
 • Có năng lực tổ chức, quản lý điều hành; Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm và chuẩn mực trong ứng xử
 • Năng động, chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Hà Nội] Chuyên viên Kế hoạch linh kiện

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

[Hà Nội] Trưởng phòng Kế hoạch linh kiện (Spare part Manager)

Location: Ha Noi Salary: 1,500 - 2,000 USD Expired Date: 30/06/2024

[Hà Nội] Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

[Hà Nội] Chuyên viên mua hàng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

[Hà Nội] Kỹ sư sản phẩm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.