Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý và vận hành hệ thống mạng:

 • Hoạch định và quản lý mô hình mạng, lớp mạng cho hệ thống mạng WAN, LAN, Internet;
 • Thiết kế, thẩm định và triển khai lắp đặt và cấu hình thiết bị mạng cho các văn phòng 
 • Thiết lập các chính sách truy cập và đảm bảo an toàn mạng;
 • Quản lý các tài liệu và thông số cấu hình mạng.
 • Giám sát, kiểm tra, vận hành, quản trị các thiết bị mạng (Router, Switch, Modem, Firewall...), các dịch vụ kênh truyền và băng thông mạng.
 • Quản lý và thực thi các chính sách truy cập và bảo đảm an toàn mạng;
 • Thực hiện theo dõi, chuẩn hóa và tối ưu các hoạt động định tuyến và chuyển mạch mạng.

Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ On-premise/Cloud

 • Quy hoạch, quản lý mô hình dịch vụ và tài nguyên hệ thống;
 • Thiết kế, thẩm định và triển khai, nâng cấp, thay thế các hệ thống dịch vụ, các máy chủ và thiết bị lưu trữ;
 • Thiết lập các chính sách hệ thống áp dụng cho máy chủ, máy trạm, nhóm người dùng và người dùng;
 • Quản lý tài liệu và thông số hệ thống.
 • Giám sát, kiểm tra, vận hành, quản trị các máy chủ và dịch vụ AD, Email, Database, Files share, Backup, O365 Cloud, website, VoIP và hệ thống lưu trữ…;
 • Quản lý và thực thi các chính sách hệ thống (GPO) áp dụng cho máy chủ, máy trạm, nhóm người dùng và người dùng;
 • Thực hiện theo dõi, chuẩn hóa và tối ưu các hệ thống máy chủ, dịch vụ ứng dụng và máy trạm.

Các công việc khác 

 • Phối hợp kiểm tra rà soát các lỗ hổng bảo mật của các máy chủ dịch vụ và chương trình diệt virus;
 • Thực hiện cập nhật các bản vá thiết bị, hệ điều hành, dịch vụ ứng dụng và chương trình diệt virus.
 • Hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày liên quan đến mạng, bảo mật và các vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ hệ thống;
 • Thời gian làm việc: 8h30 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6), Thứ 7 cách tuần (8h30 - 12h00) Nghỉ trưa 12h00 - 13h30

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương.
 • Tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị vận hành hệ thống, có kinh nghiệm làm việc  triển khai: Virtualization, Windows, Shell Script, AD, Exchange, VOIP, Cloud; Office365; Backup, Mail gateway, thiết bị mạng Cisco, Paolo Alto.... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế, triển khai, quản trị hạ tầng mạng, AD, Exchange, các dịch vụ cloud (M365, Azure, AWS).
 • Có kiến thức tốt về mạng: switching, routing, vlan, policy base routing, wifi… và các dịch vụ mạng: DHCP, DNS, HTTP/HTTPS,…
 • Có kiến thức cơ bản về firewall, IPS, IDS, NAC,..
 • Có năng lực quản trị vận hành hệ thống máy chủ VMware, Windows Server, Exchange mail, SAN.
 • Có hiểu biết về các mô hình hạ tầng CNTT và dịch vụ cloud.
 • Sử dụng thành thạo MS office và các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc
 • Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
 • Có tư duy tích cực, logic và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.