Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện việc kiểm tra rà soát quy trình, hệ thống, dữ liệu báo cáo của các phòng ban trong công ty
 • Phối hợp với các phòng Ban xây dựng và hoàn thiện các quy trình theo yêu cầu của Trưởng BKS
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy trình của các Phòng Ban
 • Giám sát hoạt động của các bộ phận thông qua các báo cáo, qua các phân tích và quan sát, chỉ ra các mặt yếu kém còn tồn tại của các bộ phận, đề xuất các giải pháp giải quyết (nếu có thể)
 • Tiếp nhận thông tin tố cáo, phân tích thông tin, điều tra gian lận, phỏng vấn vi phạm (nếu có). Tư vấn cho Trưởng BKS và BGD thêm các giải pháp để ngăn chặn gian lận và rủi ro (nếu có thể)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính - Đầu tư, Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Có từ 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Có khả năng đi công tác trung bình 1 lần/Quý (3-5 ngày) + đi giám sát hoạt động vận hành tại các tỉnh, đi trong ngày, trung bình 2~3 lần/tháng
 • Khả năng phân tích dữ liệu, tư duy logic
 • Nhiệt tình, trung thực, khách quan, bảo mật thông tin tốt
 • Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Hà Nội] Chuyên viên Kinh doanh kênh GT

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/05/2024

[Hà Nội] Chuyên viên Kiểm soát Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[Hà Nội] Chuyên viên Kế hoạch linh kiện

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[Hà Nội] Chuyên viên Product Engineer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

[Hà Nội] Chuyên viên QC

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.