Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thu thập thông tin thị trường, xây dựng các bộ chỉ số đánh giá Sub tiềm năng
 • Xây dựng Retail Mapping, lên quy tắc trưng bày sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng tới Key Sub,…
 • Đánh giá hiệu quả của hoạt động triển khai tới Key Sub từ đó đưa ra khuyến nghị cho BOD
 • Đưa ra cảnh bảo cho các phòng ban dựa trên việc phân tích kết quả báo cáo của đội ngũ nhân viên bên dưới
 • Phân tích các hoạt động của đối thủ cạnh tranh
 • Khảo sát thị trường
 • Dựa trên các dữ liệu thị trường, dữ liệu hệ thống eCasper,… phân tích hoạt đống bán hàng của Sub, đánh giá thị trường từ đó phân loại được khách hàng.
 • Lấy dữ liệu từ hệ thống, Tỉnh thưởng của membershop sau đó thực hiện quá trình thanh toán
 • Trực tiếp tham gia vận hành, sử dụng dữ liệu để chỉ ra được các điểm cần cải thiện và nâng cấp mà hệ thống nội bộ chưa xử lý được, từ đó nâng cấp hệ thống vận hành tốt hơn
 • Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của SaleRep, Merchandise
 • Xây dựng các báo cáo KPI tới đội ngũ  SaleRep, Merchandise
 • Đưa ra các khuyến nghị tới các Trưởng bộ phận quản lý đội ngũ  SaleRep, Merchandise
 • Tổng hợp kết quả thu thập thông tin thị trường từ đội ngũ  SaleRep, Merchandise
 • Lên kế hoạch hoạt động
 • Thực hiện các loại báo cáo phân tích và xây dựng báo cáo khuyến nghị
 • Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu
 • Xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu cùng Bộ phận IT
 • Quản lý danh mục đối tác

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tin học, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, phân tích hệ thống, sơ đồ hóa dữ liệu 
 • Quen thuộc với nguồn/ hệ thống dữ liệu lớn
 • Kỹ năng thu thập yêu cầu, tổng hợp yêu cầu tốt, phân tích vấn đề, xây dựng dashboard
 • Kỹ năng tốt về nghiên cứu sản phẩm/ thị trường, tổng hợp dữ liệu và phân tích thông tin
 • Tư duy “Customers oriented”
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, lắng nghe và nắm bắt tâm lý tốt
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Hà Nội] Chuyên viên kế hoạch đặt mua hàng linh kiện

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/10/2023

Brand Manager

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

[Hà Nội] Trưởng nhóm Phân tích kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/10/2023

[Hà Nội] Channel Development & Management Manager

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/10/2023

[Hà Nội] Trưởng phòng dịch vụ dự án

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.